Současná keramika

Stálá expozice nazvaná SOUČASNÁ KERAMIKA vznikla v roce 2006 z darů účastníků bienále Keramické setkání. Představuje tvorbu čtyřiceti výtvarníků především z ČR. Nalezneme ji v podzemním prostoru výstavní síně pod synagogou v ulici Na Hradbách. Do budoucna se počítá s jejím rozšiřováním. Vstup je zdarma a zajišťuje jej Infocentrum.

Děkuji všem výtvarníkům za podporu myšlenky této sbírky.

Mgr. Pavel Rajdl

Autoři

Bébrová Jana

BÉBAROVÁ JANA

Keramický reliéf, vycházející z krajiny a jejich proměn. Vytváří abstrahované celky pomocí detailu a jeho multiplikace v prostoru krajiny, tvarované přírodními či lidskými zásahy, přičemž pracovní deska a rozměry pece tvoří žádoucí omezení, v důsledku, ale i v počátečním uvažování, geometrické. Podložka nízkého reliéfu, zprvu anonymní nosič, hraje stále větší roli, vlní se, otevírá se do prostoru a zasahuje jak do samotného reliéfu, tak do významu sdělení.

Bošková štěpánka

BAŠKOVÁ ŠTĚPÁNKA

Pomalu se propracovávám od ryze užitkové keramiky k objektům nvyjadřujícím emoce, od hlíny zpracované vytáčením na kruhu přes rozměrné, robusní zahradní plastiky ze šamotové hlíny ke křehkému porcelánu, do kterého je možné zapisovat sny.

Lašťovička Jiří

LAŠŤOVIČKA JIŘÍ

Je to především mé povolání, stav ducha/dnes i těla/ a něco jako partnerský vztah. Vyžaduje lásku a toleranci, přestože jsou i momenty na zabití. Volná tvorba, potažmo s figurou je pro mě protipólem práce designerské. Lidské tělo je objekt skýtající ohromné množství, jak jeho prostřednitctvím vyjádřit v podstatě cokoliv.

Čermák Stanislav

ČERMÁK STANISLAV

Kultura jako celek a zvláště pak umění výtvarné, je pro můj život velmi podstaným a zásadním elementem bez kterého bych nebyl sám sebou.

Dias Marek

DIAS MAREK

Rád používám k výpalu keramiky palivové pece s otevřeným plamenem, kdy se oheň a poletující popel podílí na tvorbě díla.

Gosmanová Alexandra

GOSMANOVÁ ALEXANDRA

Po letech práce s užitou keramikou, jsem objevila krásu keramické plastiky - je to pro mě úplně jiný svět.

Dvořáková Alena

DVOŘÁKOVÁ ALENA

Zpočátku to byla určitá touha zkusit ji vytvořit, ale také strach začít. Pak mi pod rukama vyrostlo první torzo a přineslo mi báječný pocit radosti a uspokojení. Od té doby se k figurám vracím neustále. Staly se takovým mým trápením, ale i vášní.

Erbenová Ivana

ERBENOVÁ IVANA

Baví mě budovat z malých kousíčků hlíny, jejich opakované,neustávající tiché vrstvení usoustřeďuje a zklidňuje, tvar pak vzniká téměř sám.

Gatarik Václav

GATARIK VÁCLAV

Vše je hlína, vše je sjednocené. Práce s ní možná nabízí některým umělcům ten nejbližší, nejintimnější rozhovor se stvořitelem. A když řeknu, že hlína je umění, to se může stát provokujícím bojištěm diskuzí.. Nikdo nikdy neřekl, co vlastně hlína je a jak to dělá, že má sílu dát život nám a této zemi. Je jednoduše tím, čím musí být.

Chovanec Ivo

CHOVANEC IVO

Tvar chápu velice měkce a uzavřeně. Dominující oblé formy evokující utajený - tušený proces, koncentraci, samotu, tělesnost, ticho a spolu s konečnou hladkostí a možností doteku pocit bezpečí. Rafinovanou střídmostí vyzývá k tiché a intimní kontemplaci.

Grosseová Elzbieta

GROSSEOVÁ ELZBIETA

Již na studiích na AVU mě inspirovalo gotické figurální sochařství. Později jsem našla téma pro svou budoucí tvorbu v sochařství a architektuře starověkého Řecka a Říma. Tam se zrodila hlavní náplň mé tvorby: konstrukce-destrukce, kontrast mezi dokonalostí a poničením. Ve své práci chci vyjádřit abstraktní formou pocity, prožitky lidí, mezilidské vztahy, kontrasty mezi láskou a nenávistí, vítězstvím a porážkou, radostí a smutkem.

Čermáková Hana

ČERMÁKOVÁ HANA

Keramický reliéf, vycházející z krajiny a jejich proměn. Vytváří abstrahované celky pomocí detailu a jeho multiplikace v prostoru krajiny, tvarované přírodními či lidskými zásahy, přičemž pracovní deska a rozměry pece tvoří žádoucí omezení, v důsledku, ale i v počátečním uvažování, geometrické. Podložka nízkého reliéfu, zprvu anonymní nosič, hraje stále větší roli, vlní se, otevírá se do prostoru a zasahuje jak do samotného reliéfu, tak do významu sdělení.

Hůza Petr

HŮZA PETR

Má práce se jmenuje Luxury/Luxus. Vznikla jako diplomová práce a jedná se o určitý druh dialogu dnešní doby.

Hůrka Milan Vendi

HŮRKA MILAN VENDI

Rád dělám z hlíny. Pán Bůh taky, ale někdy si říkám, že měl skončit u džbánku.

Devínská Edita

DEVÍNSKÁ EDITA

Plynutí času....naděje zůstává....

Kovařiková Ludmila

KOVÁŘÍKOVÁ LUDMILA

Můj vztah ke keramice? Maximální obdiv a úcta k tomuto prastarému řemeslu s nekonečnými možnostmi kreativity.

Krejzová Jana

KREJZOVÁ JANA

Baví mě dělat zdánlivě nesmyslné věci, baví mě dělat věci jen tak, baví mě dělat věci dlouho, baví mě nehledět na výsledek, baví mě kopat hlínu, baví mě sypat hlínu, baví mě pálit hlínu...mě to baví...

Richtrová Hana

RICHTROVÁ HANA

Zaznamenávám fragmenty postřehů z těchto míst, kde bydlím, do kameninové hlíny. Moře v neustálém pohybu kreslící různé linie při klidném vlnění až po zběsilé bouření, ptáci, písek, skály, tvary, struktury, barvy...v neustálé přeměně...jsou ispirací k mým kameninovým objektům.

Ouhrabková Iva

OUHRABKOVÁ IVA

Tvořím pravdivě. Skrze mě vznikají objekty-postavy, které nesou poselství. Jsou odrazem mého vnitřního světa. Pomáhají mi vyrovnat a vyladit vlastní já. Janak to neumím.

Caithaml David

CAITHAML DAVID

Bydlím ve staré vesničce, na polích najdeme střepy prastaré keramiky. Vyrábím další keramiku, aby jí mohl někdo v budoucnosti vyhrabat z hlíny na dvorku.

Oliva Miroslav

OLIVA MIROSLAV

V posledním období se inspiruji dětskými kresbami, tzv. hlavonožci. Jim blízcí jsou také andělé, sirény, kočky, sovy i idoly spojené nejen s dětstvím, ale také s antickou tradicí.

Radová Šárka

RADOVÁ ŠÁRKA

Keramiku vnímám jako přirozený materiál, který je zde odedávna a patří ke každodennímu životu, tak jako voda, vzduch, chléb a láska.

Potůčková Naděžda

POTŮČKOVÁ NADĚŽDA

Vznik nádoby, či jakéhokoliv artefaktu z beztvaré hlíny, je v podstatě vždy dobrodružstvím.

Pelechová Eva

PELECHOVÁ EVA

Keramika je podle mě krásná, silná osobnost plná rozporů, nenapravitelně svéhlavá. Snad díky tomu je skrze ni možné sdílet cokoli.

Lamr Aleš

LAMR ALEŠ

Rajdl Pavel

RAJDL PAVEL

Když už člověk tahá za kratší konec špagátu, chci aby byl hliněný, malovaný a poctivě ukroucený...

Bělská Jana

BĚLSKÁ JANA

Hlína mě okouzlila. S úžasem objevuji její skryté taje a možnosti. Tvorba mi dává pocit dítěte na velké dobrodružné výpravě.

Richtrová Jana

RICHTROVÁ JANA

Můj zájem o formu a materiál mě dovedl ke studiu skla a keramiky na vysoké umělecké škole ve Švédsku. ve své práci se zabývám dvoj a trojrozměrným vyjadřováním jako je fotografie, film, malba a sochařství. Svou tvorbou se mimo jiné podílím na realizaci projektů do veřejného prostoru. Ke keramice se průběžně ráda vracím.

Vach Gabriel

VACH GABRIEL

Ten, kdo žije v Netvořicích a ještě k tomu mezi hřbitovem a kostelem a na obě místa má coby kamenem dohodil, tak ten chápe život úplně jinak než ten, co bydlí na náměstí proti bance. Kdyby si každý člověk uvědomil nepoměr toho, jak dlouho je živ, k tomu, jak dlouho bude mrtev, jistě by se mnohé na světě dalo změnit k lepšímu.

Samohelová Helena

SAMOHELOVÁ HELENA

Současná umělecká tvorba se keramické hlíně usilovně vyhýbá. O to usilovněji se snažím s tímto materiálem pracovat a práce s figurálními motivy, zejména zvířaty, mě těší.

Stodůlková Lenka

STODŮLKOVÁ LENKA

Keramika je pro mě jedním ze způsobů, jak vyjádřit své sny, prožitky a představy.

Roučka Eva

ROUČKA EVA

Moje tvorba je figurativní (i když)...dívá se člověku do duše a nastavuje zrcadlo zásadním,,nemocem" společnosti.

Svobodová Eva

SVOBODOVÁ EVA

Keramika mi dává pocit svobody v tvorbě a životě.

Viková Jindra

VIKOVÁ JINDRA

Figura je pro mne zosobněním člověka, jeho role v tomto světě, ve kterém lidé prožívají mnoho věcí podobně a proto je lidská figura formou vyjádření mých vlastních pocitů, obav či tužeb.

Vlček František

VLČEK FRANTIŠEK

...tvořit z hlíny je hrou. Snažíš se vyhrávat, protože si myslíš,že na to máš. Omyl. Vyhraješ tehdy,pokud necháš vyhrát ji.

Wernerová Jitka

WERNEROVÁ JITKA

Celoživotní náplň, stále je co se učit, stále je co objevovat, stále mám plno nápadů, které chci realizovat.

Drda Pavel

DRDA PAVEL

Gojná zuzana

GOJNÁ ZUZANA

Kosová Daniela

KOSOVÁ DANIELA

Burešová Alena

BUREŠOVÁ ALENA

Můj vztah ke keramice je vřelý. K porcelánu vřelejší.