Šárka Coganová – Mezi nebem a zemí

malba, grafika

26. 04. 2023 / 26. 05. 2023

Vernisáž 26. 04. 2023 od 17:00

Šárka Coganová

Mezi nebem a zemí

Má tvorba vychází z fascinace krajinou vnější i vnitřní, z prožitku tvarů, struktur a barev v přírodě. Neohromuje mne jen bizardními přírodními sceneriemi, ale hladí mou duši dimnenzí zvuků zalesněných kopců, vlídnosti dolin a údolí s potoky a říčkami. Krajina je mi blízká především svou tváří, jejíž charakteristická podoba vzniká především tím, jak se ji očima dotýká člověk. Ten druhý pohled zahrnuje krajinu, která přesahuje viděné, jsou to mé prožitky. Pomocí nich skrze svou tvorbu vyprávím příběhy, aniž bych potřebovala vlastní hlas.
Do svých obrazů vkládám slova, která má divák číst, dekódovat. Předávám v nich zejména klid a pokoru. K tomu mi napomáhá technika monotypie a grafické tvůrčí postupy s copy sazemi. Díky vrstvenému monotypu tisknutému z jedné matrice s řadou výtvarných zásahů a s využitím transparentnosti barev při přetiscích dosahuji nové, neotřelé barevnosti. Ta dostává hloubku a jakési vnitřní světlo. Kompoziční rozvržení a význam užitých kontrastních principů, vyjádření jednoduchosti a ladnosti, způsob modelace objemů a význam linie v zobrazení, právě toto přivádí pozorovatele k zajímavým objevům při pohledu na krajinu vnitřní i vnější.
Ve své tvorbě nemám naplánovanou žádnou cestu. Jak říká Picaso: „Nehledám – nacházím“. Baví mě obtiskovat svou duši tvorbou do díla, kterým propojuji lidi a dávám jim zažít pocit spojení se sebou samými – a přitom být na chvíli mimo čas a prostor. 

Šárka Coganová, Pasov, říjen 2022

< Zpět na předchozí stránku